NJOFTIM

Postuar më: 13 Gusht 2015

NJOFTIM

Postuar më: 03 Gusht 2015
NJOFTIM PËR SHPALLJEN E KONKURSIT PËR POZICIONIN DREJTOR NË SHKOLLEN PROFESIONALE “KRISTO ISAK” BERAT

NJOFTIM VETEM PËR NËPUNËS CIVILE

Postuar më: 26 Qershor 2015
NJOFTIM VETEM PËR NËPUNËS CIVILE MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJEN NË DETYRË

NJOFTIM VETEM PËR NËPUNËS CIVILE

Postuar më: 11 Qershor 2015
NJOFTIM VETEM PËR NËPUNËS CIVILE MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR LËVIZJEN PARALELE

Postuar më: 10 Qershor 2015
NJOFTIM MBI SHPALLJEN E FITUESIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional”.

Programi i Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike

Postuar më: 02 Qershor 2015
Programi i Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE

Postuar më: 28 Maj 2015
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “ Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional ”.

NJOFTIM VETEM PËR NËPUNËS CIVILE

Postuar më: 08 Maj 2015
MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË PËRFSHIRJES SOCIALE, NË DREJTORINË E PËRFSHIRJES SOCIALE DHE BARAZISË GJINORE, NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË POLITIKAVE SOCIALE, NË MINISTRINË E MIRËQËNIES SOCIALE DHE RINISË.

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR POZICIONIN DREJTOR NË SHKOLLAT PROFESIONALE

Postuar më: 23 Prill 2015
Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr. 13, dt. 1.04.2015 “Për kriteret dhe procedurat e emërimit dhe lirimit nga detyra të drejtuesve të institucioneve publike ofruese të arsimit dhe formimit profesional”, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njoftohet se për pozicionin:
Në bazë të ligjit 40/2016 “Për Urdhrin e Psikologut në Republikën e Shqipërisë”, Komisioni i Përkohshëm në cilësinë e organit(...) 26-01-2017