Postuar më: 27 Prill 2017

Njoftim Fituesi

Dokumentet e bashkangjitur

PROJEKTI I MODERNIZIMIT TË ASISTENCËS SOCIALE (SAMP)

 

Tiranë më, 27 Prill 2017

Njoftim Fituesi

 

Referenca e prokurimit:

Ref. no. SAMP/CS/IC/17-2016

 

Përshkimi i shërbimit të konsulences:

“Ekspert help-desk, (ekspert i ri, jo kryesor), për të asistuar MMSR në përdorimin efektiv dhe funksionimin e sistemeve SMI për NE dhe PAK”

 

Emri i Konsulentit :

 

PAOLA JANLLARI

Adresa e Konsulentit :

Rr ¨Mihal Grameno”, Pallati Nr 78, Tirana,  mobile: 355 (0) 69 91 32 474,e -mail:  janllari18@gmail.com

 

 

Emri i Konsulentit :

 

ENDRI KOÇI

Adresa e Konsulentit :

Rr: ¨Sulejman Pitarka”, Building Nr 5/3, Apt.7, Tirana, Mobile: 355 (0)69 32 47 586, e-mail:  endrikoci19@gmail.com

 

Data e nënëshkrimit të kontrates:

12 Prill 2017

 

Vlera e kontratës:

Pagesa: 1,500 EUR  (perfshire te gjitha taksat dhe sigurimet sipas ligjit shqiptar)

dhe

Rimbursime: 450 EUR

 

Periudha e shërbimit :

 

Nga 26 Prill  2017 deri ne 30 Qershor 2017