Thirrja qe synon rritjen e kapaciteteve ne fushen e rinise ne kuader te Erasmus Plus – Capacity Building in the Field(...)

Postuar më: 19 Janar 2017
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, ne kuadrin e Thirrjeve per Propozime te shpalluara nga Programi Evropian Erasmus Plus, njofton se eshte shpallur thirrja per propozime ne komponentin KA 2 – Capacity Building in the Field of Youth (Rritja e Kapaciteteve ne Fushen e Rinise). Me qellim rritjen e pjesemarrjes se vendit tone ne keto thirrje, lutem shperndarjen ne rrjetet e interesuara.

Thirrja e EASI qe targeton shoqerine civile , zyrat e pritjes se azilkerkuesve, Ministrine e Brendshme, dhe te tjeret e(...)

Postuar më: 19 Janar 2017
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, si Koordinatore per menaxhimin e Programit te BE-se, EaSI – Punesimi dhe Inovacioni Social, ku Shqiperia eshte pjesemarrese, ju njofton se eshte shpallur 1 thirrje per propozime ne kuader te ketij programi “Integrimi ne Tregun e Punes me target ekskluzivisht Azil-kerkuesit, Refugjatet nga vendet e treta si dhe familjeve te tyre”. Me qellim rritjen e pjesemarrjes se vendit tone ne keto thirrje, lutem shperndarjen ne rrjetet e interesuara. Si vijon nje informacion i permbledhur dhe per me teper bashkengjitur, se bashku me Udhezuesin e Aplikimit.

Thirrja qe targeton shoqerine civile

Postuar më: 19 Janar 2017
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, si Koordinatore per menaxhimin e Programit te BE-se, Evropa per Qytetaret, ku Shqiperia eshte pjesemarrese, , ju njofton se eshte shpallur 1 thirrje per propozime ne kuader te ketij programi nen mases “ Projektet per Shoqerine Civile” qe synon te mbeshtese projekte per te nxitur debatin e politikat ne BE me perfshirjen e gjere te qytetareve. Me qellim rritjen e pjesemarrjes se vendit tone ne keto thirrje, lutem shperndarjen ne rrjetet e interesuara.

Informacion mbi Shpalljen e Thirrjeve per Propozime ne kuader te Programit Evropa per Qytetaret - Kujtesa Historike(...)

Postuar më: 19 Janar 2017
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, si Koordinatore per menaxhimin e Programit te BE-se, Evropa per Qytetaret, ku Shqiperia eshte pjesemarrese, ju njofton se eshte shpallur 1 thirrje per propozime ne kuader te ketij programi nen mases “ Kujtesa Historike Europiane/European Remembrance” qe mbeshtet projekte qe reflektojne mbi shkaqet e regjimeve totalitare ne historine moderne Evropiane (vecanerisht por pa perjashtuar nazizmin qe coi ne holokaust, fashizmin, stalinizmin dhe regjimet totalitare komuniste). Me qellim rritjen e pjesemarrjes se vendit tone ne keto thirrje, lutem shperndarjen ne rrjetet e interesuara. Si vijon nje informacion i permbledhur dhe per me teper bashkengjitur, se bashku me Udhezuesin e Aplikimit.

THIRRJE PER PROJEKTE

Postuar më: 19 Janar 2017
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinisë, si Koordinatore për menaxhimin e Programit te BE-së, Evropa për Qytetaret, ku Shqipëria është pjesëmarrëse, ju njofton se janë shpallur 2 thirrje për propozime me target bashkitë. Me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së vendit tonë në keto thirrje, lutem shpërndarjen në rrjetet e interesuara.

KERKESE PER SHPREHJE INTERESI SHERBIM KONSULENCE

Postuar më: 18 Janar 2017
“Hartimi i Strategjisë së Komunikimit, përfshirë Planin e Veprimit të Fushatës dhe zbatimi i Aktiviteteve të Fushatës së Komunikimit për reformën e PAK” Ref. no. SAMP/CS/CQ/14-2016 Projekti i Modernizimit të Asistencës Sociale - (SAMP) Hua No.: 8141- AL Nr. i identifikimit të Projektit. P122233

Njoftim Fituesi

Postuar më: 06 Janar 2017
Njoftim Fituesi

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

Postuar më: 27 Dhjetor 2016
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR “Hartimi i Strategjisë së Komunikimit, përfshirë Planin e Veprimit të Fushatës dhe zbatimi i Aktiviteteve të Fushatës së Komunikimit për reformën e PAK”

Thirje e hapur për sekretarin e përgjithshëm për RYCO

Postuar më: 15 Dhjetor 2016
Open Call for Applications: Secretary General of RYCO

KERKESE PER SHPREHJE INTERESI SHERBIM KONSULENCE

Postuar më: 02 Nëntor 2016
KERKESE PER SHPREHJE INTERESI SHERBIM KONSULENCE Tirane, 2 Nentor 2016 PËR “Dizenjimi i moduleve të trajnimit dhe trajnimi i stafit të vlerësimit të aftësisë së kufizuar të drejtorive rajonale, të stafit të SHSSH, Drejtorive Rajonale, të MMSR, mjekëve specialistë dhe mjekëve të familjes në zbatimin e reformave të vlerësimit të aftësisë së kufizuar në zonat pilot/të testimit.” Ref: SAMP/CS/CQ/01-2016
Ekspert help-desk, (ekspert i ri, jo kryesor), për të asistuar MMSR në përdorimin efektiv dhe funksionimin e sistemeve SMI për NE dhe PAK 27-04-2017