ANULLIM I NJË PROCEDURE PËR SHËRBIM KONSULENCE

Postuar më: 21 Shkurt 2017
ANULLIM I NJË PROCEDURE PËR SHËRBIM KONSULENCE “Vlerësimi i përfituesve aktualë të NE dhe i nivelit të mirëqenies së tyre në zonat pilot”

NJOFTIM FITUESI

Postuar më: 20 Shkurt 2017
Noftim Fituesi

Thirrja qe synon rritjen e kapaciteteve ne fushen e rinise ne kuader te Erasmus Plus – Capacity Building in the Field(...)

Postuar më: 19 Janar 2017
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, ne kuadrin e Thirrjeve per Propozime te shpalluara nga Programi Evropian Erasmus Plus, njofton se eshte shpallur thirrja per propozime ne komponentin KA 2 – Capacity Building in the Field of Youth (Rritja e Kapaciteteve ne Fushen e Rinise). Me qellim rritjen e pjesemarrjes se vendit tone ne keto thirrje, lutem shperndarjen ne rrjetet e interesuara.

Thirrja e EASI qe targeton shoqerine civile , zyrat e pritjes se azilkerkuesve, Ministrine e Brendshme, dhe te tjeret e(...)

Postuar më: 19 Janar 2017
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, si Koordinatore per menaxhimin e Programit te BE-se, EaSI – Punesimi dhe Inovacioni Social, ku Shqiperia eshte pjesemarrese, ju njofton se eshte shpallur 1 thirrje per propozime ne kuader te ketij programi “Integrimi ne Tregun e Punes me target ekskluzivisht Azil-kerkuesit, Refugjatet nga vendet e treta si dhe familjeve te tyre”. Me qellim rritjen e pjesemarrjes se vendit tone ne keto thirrje, lutem shperndarjen ne rrjetet e interesuara. Si vijon nje informacion i permbledhur dhe per me teper bashkengjitur, se bashku me Udhezuesin e Aplikimit.

Thirrja qe targeton shoqerine civile

Postuar më: 19 Janar 2017
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, si Koordinatore per menaxhimin e Programit te BE-se, Evropa per Qytetaret, ku Shqiperia eshte pjesemarrese, , ju njofton se eshte shpallur 1 thirrje per propozime ne kuader te ketij programi nen mases “ Projektet per Shoqerine Civile” qe synon te mbeshtese projekte per te nxitur debatin e politikat ne BE me perfshirjen e gjere te qytetareve. Me qellim rritjen e pjesemarrjes se vendit tone ne keto thirrje, lutem shperndarjen ne rrjetet e interesuara.

Informacion mbi Shpalljen e Thirrjeve per Propozime ne kuader te Programit Evropa per Qytetaret - Kujtesa Historike(...)

Postuar më: 19 Janar 2017
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise, si Koordinatore per menaxhimin e Programit te BE-se, Evropa per Qytetaret, ku Shqiperia eshte pjesemarrese, ju njofton se eshte shpallur 1 thirrje per propozime ne kuader te ketij programi nen mases “ Kujtesa Historike Europiane/European Remembrance” qe mbeshtet projekte qe reflektojne mbi shkaqet e regjimeve totalitare ne historine moderne Evropiane (vecanerisht por pa perjashtuar nazizmin qe coi ne holokaust, fashizmin, stalinizmin dhe regjimet totalitare komuniste). Me qellim rritjen e pjesemarrjes se vendit tone ne keto thirrje, lutem shperndarjen ne rrjetet e interesuara. Si vijon nje informacion i permbledhur dhe per me teper bashkengjitur, se bashku me Udhezuesin e Aplikimit.

THIRRJE PER PROJEKTE

Postuar më: 19 Janar 2017
Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinisë, si Koordinatore për menaxhimin e Programit te BE-së, Evropa për Qytetaret, ku Shqipëria është pjesëmarrëse, ju njofton se janë shpallur 2 thirrje për propozime me target bashkitë. Me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së vendit tonë në keto thirrje, lutem shpërndarjen në rrjetet e interesuara.

KERKESE PER SHPREHJE INTERESI SHERBIM KONSULENCE

Postuar më: 18 Janar 2017
“Hartimi i Strategjisë së Komunikimit, përfshirë Planin e Veprimit të Fushatës dhe zbatimi i Aktiviteteve të Fushatës së Komunikimit për reformën e PAK” Ref. no. SAMP/CS/CQ/14-2016 Projekti i Modernizimit të Asistencës Sociale - (SAMP) Hua No.: 8141- AL Nr. i identifikimit të Projektit. P122233

Njoftim Fituesi

Postuar më: 06 Janar 2017
Njoftim Fituesi

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE

Postuar më: 27 Dhjetor 2016
KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI SHËRBIME KONSULENCE PËR “Hartimi i Strategjisë së Komunikimit, përfshirë Planin e Veprimit të Fushatës dhe zbatimi i Aktiviteteve të Fushatës së Komunikimit për reformën e PAK”
ANULLIM I NJË PROCEDURE PËR SHËRBIM KONSULENCE “Vlerësimi i përfituesve aktualë të NE dhe i nivelit të mirëqenies së tyre në zonat(...) 21-02-2017