Takime dhe aktivitete

24

25

26

27

Asnjë aktivitet për këtë datë
ANULLIM I NJË PROCEDURE PËR SHËRBIM KONSULENCE “Vlerësimi i përfituesve aktualë të NE dhe i nivelit të mirëqenies së tyre në zonat(...) 21-02-2017