Topics

Punësimi

Do të rinisim dialogun e munguar prej kohësh me sindikatat pë të rikthyer kulturën e tri-partizmit mes shtetit,(...)

Punësimi
Kujdesi dhe përfshirja sociale
Kujdesi dhe përfshirja sociale

Ne besojmë në energjinë e pashtershme dhe forcën transformuese e krijuese të secilit qytetar(...)

Sigurimet shoqërore

Fillimi i negociatave dypalëshe me shtetet e tjera për të arritur në një marrëveshje për të(...)

Sigurimet shoqërore
KONSULTIMI STRATEGJISË KOMBËTARE PER ZHVILLIM DHE INTEGRIM 2015-2020
KONSULTIMI STRATEGJISË KOMBËTARE PER ZHVILLIM DHE INTEGRIM 2015-2020

Njoftim për konsultimin tematik  

Investimi në kapitalin njerëzor dhe kohezionin social