Postuar më: 25 Gusht 2015

NJOFTIM

Dokumentet e bashkangjitur

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR POZICIONIN DREJTOR NË SHKOLLEN “KRISTO ISAK” BERAT

 

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr. 13, dt. 1.04.2015 “Për  kriteret dhe procedurat e emërimit dhe lirimit nga detyra të drejtuesve të institucioneve publike ofruese të arsimit dhe formimit profesional”, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njoftohet se për pozicionin:

 

Drejtor në Shkollën e mesme të ndërtimit “Kristo Isak” Berat, kandidatet e kualifkuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

1. Armelin Çili

2. Shkëlqim Toska

 

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 27.08.2015, ora 9.00 në ambientet e Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë.

Të rejat e fundit
26.01.2017

NJOFTIM

më shumë
13.01.2017

NJOFTIM

më shumë
13.01.2017

NJOFTIM

më shumë