1 Qershori

Postuar më: 01 Qershor 2017
Ministrja e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë znj. Xhulieta Kërtusha, me rastin e fetës së 1 Qershorit zhvilloi një vizitë në shtëpinë e fëmijës “Zyber Hallulli”-t. Ministrja Kërtusha kaloi momente me stafin dhe fëmijës të cilët kishin përgatitur edhe nje program artistik

Qëndrim zyrtar i Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

Postuar më: 23 Maj 2017
Ky është një reagim për disa lajme të pavërteta që qarkullojnë në media. Po bëjmë të ditur se vendimi i Ministres së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë sot është për shfuqizimin e një urdhëri të ish-ministres e cila në ditën e saj të fundit në detyrë, në kundërshtim me frymën e marrëveshjes politike , ia kalonte kompetencat e saj Sekretarit të Përgjithshëm.

Kohezioni social - Shëndeti, arsimi, mbrojtja sociale, mbrojtja e fëmijëve dhe dhuna me bazë gjinore.

Postuar më: 19 Maj 2017
U firmos sot, në qendrën ditore për fëmijët në situatë rruge dhe në rrezik Shtëpia e Ngjyrave, mes MMSR, PNUD, UN, UNICEF dhe OBSH, plani i punës së Kombeve të Bashkuara në Shqipëri, shtylla e dytë e saj -Kohezioni social - Shëndeti, arsimi, mbrojtja sociale, mbrojtja e fëmijëve dhe dhuna me bazë gjinore.

Çmimi “Punonjësi i vitit për mbrojtjen e fëmijëve” dhe “Organizata e vitit për Mbrojtjen e fëmijëve”

Postuar më: 18 Maj 2017
Ky çmim ka si qëllim të vlerësojë kontributin e jashtëzakonshëm që individë apo organizata japin për fëmijët, në mënyrë që ata të jetojnë të mbrojtur nga cdo formë e dhunës – duke promovuar shëmbuj pozitivë dhe frymëzues.

Ministrja Xhaçka, prezanton për herë të parë regjistrin e integruar elektronik kombëtar

Postuar më: 18 Maj 2017
Ministrja e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, znj. Olta Xhaçka, prezantoi sot për herë të parë, Regjistrin e Integruar Elektronik Kombëtar, për qytetarët që kanë të drejtë të kenë akses në shërbime sociale, në ndihmëekonomike dhe në pagesat e aftësisë së kufizuar.

Ditë të Hapura - Dyer të Hapura

Postuar më: 17 Maj 2017
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë organizoi sot në kuadër të ditës ndërkombëtare kundër homo dhe transfobisë, ditën e hapur me dyer të hapura për aktorët kryesorë të lëvizjes LGBTI në Shqipëri, ku diskutuan mbi prioritetet që ka lëvizja LGBTI në Shqipëri, si dhe mundësitë e bashkëpunimit dhe të koordinimit më mirë të të gjithë aktorëve përgjegjës, për zbatimin e Planit të Veprimit për personat LGBTI në Shqipëri.

Ministrja Xhaçka, njeriu i vitit 2016!

Postuar më: 17 Maj 2017
Ministrja e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, u shpall sot si njeriu i vitit 2016, për kontributin dhe dedikimin për të mbrojtur e promovuar të drejtat LGBTI në Shqipëri.

Nxitja e punësimit, histori suksesi

Postuar më: 16 Maj 2017
Në kuadër të promovimit të politikave për nxitjen e punësimit, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, organizoi sot takimin me sipërmarrje private të cilat cilësohen si histori suksese dhe kanë përfituar nga politika e nxitjes së punësimit.

Deklaratë për shtyp në lidhje me udhëzimin Nr. 8, datë 8.5.2017 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR.(...)

Postuar më: 16 Maj 2017
Kryerja e kontrollit mjekësor bazë është një e drejtë për cdo qytetar të grupmoshës 35-70 vjeç e parashikuar me Vendim të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzuesit përkatës të Ministrisë së Shëndetësisë.

Takimi i pestë i Këshillit Kombëtar për aftësinë e kufizuar

Postuar më: 15 Maj 2017
U mbajt sot Takimi i pestë I Këshillit Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar. Ministrja Xhaçka: Në një hark kohor prej 2 vitesh e gjysëm, pesë takime të këtij Këshilli. Ministrja Xhaçka: Deri në fund të 2016, 101 të punësuar PAK nëpërmjet programeve të posaçme të punësimit për PAK në zyrat e punës. Ministrja Xhaçka: Në raport me një vit më parë, shifra e punëmarrësve të kategorisë PAK, rezulton 2 herë më i lartë. Ministrja Xhaçka: Gjatë vitit 2016 janë trajnuar falas 60 persona me aftësi të kufizuar në qendrat publike të formimit profesional në profesione të ndryshme. Ministrja Xhaçka: Nëpërmjet granteve të financuara në 10 bashki të vendit kanë përfituar 35 familje që kanë persona me aftësi të kufizuar.
Ministrja e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë znj. Xhulieta Kërtusha, me rastin e fetës së 1 Qershorit zhvilloi një vizitë në shtëpinë e(...) 01-06-2017