Qëndrim zyrtar i Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

Postuar më: 23 Maj 2017
Ky është një reagim për disa lajme të pavërteta që qarkullojnë në media. Po bëjmë të ditur se vendimi i Ministres së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë sot është për shfuqizimin e një urdhëri të ish-ministres e cila në ditën e saj të fundit në detyrë, në kundërshtim me frymën e marrëveshjes politike , ia kalonte kompetencat e saj Sekretarit të Përgjithshëm.

Kohezioni social - Shëndeti, arsimi, mbrojtja sociale, mbrojtja e fëmijëve dhe dhuna me bazë gjinore.

Postuar më: 19 Maj 2017
U firmos sot, në qendrën ditore për fëmijët në situatë rruge dhe në rrezik Shtëpia e Ngjyrave, mes MMSR, PNUD, UN, UNICEF dhe OBSH, plani i punës së Kombeve të Bashkuara në Shqipëri, shtylla e dytë e saj -Kohezioni social - Shëndeti, arsimi, mbrojtja sociale, mbrojtja e fëmijëve dhe dhuna me bazë gjinore.

Çmimi “Punonjësi i vitit për mbrojtjen e fëmijëve” dhe “Organizata e vitit për Mbrojtjen e fëmijëve”

Postuar më: 18 Maj 2017
Ky çmim ka si qëllim të vlerësojë kontributin e jashtëzakonshëm që individë apo organizata japin për fëmijët, në mënyrë që ata të jetojnë të mbrojtur nga cdo formë e dhunës – duke promovuar shëmbuj pozitivë dhe frymëzues.

Ministrja Xhaçka, prezanton për herë të parë regjistrin e integruar elektronik kombëtar

Postuar më: 18 Maj 2017
Ministrja e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, znj. Olta Xhaçka, prezantoi sot për herë të parë, Regjistrin e Integruar Elektronik Kombëtar, për qytetarët që kanë të drejtë të kenë akses në shërbime sociale, në ndihmëekonomike dhe në pagesat e aftësisë së kufizuar.

Ditë të Hapura - Dyer të Hapura

Postuar më: 17 Maj 2017
Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë organizoi sot në kuadër të ditës ndërkombëtare kundër homo dhe transfobisë, ditën e hapur me dyer të hapura për aktorët kryesorë të lëvizjes LGBTI në Shqipëri, ku diskutuan mbi prioritetet që ka lëvizja LGBTI në Shqipëri, si dhe mundësitë e bashkëpunimit dhe të koordinimit më mirë të të gjithë aktorëve përgjegjës, për zbatimin e Planit të Veprimit për personat LGBTI në Shqipëri.

Ministrja Xhaçka, njeriu i vitit 2016!

Postuar më: 17 Maj 2017
Ministrja e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, u shpall sot si njeriu i vitit 2016, për kontributin dhe dedikimin për të mbrojtur e promovuar të drejtat LGBTI në Shqipëri.

Nxitja e punësimit, histori suksesi

Postuar më: 16 Maj 2017
Në kuadër të promovimit të politikave për nxitjen e punësimit, Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, organizoi sot takimin me sipërmarrje private të cilat cilësohen si histori suksese dhe kanë përfituar nga politika e nxitjes së punësimit.

Deklaratë për shtyp në lidhje me udhëzimin Nr. 8, datë 8.5.2017 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR.(...)

Postuar më: 16 Maj 2017
Kryerja e kontrollit mjekësor bazë është një e drejtë për cdo qytetar të grupmoshës 35-70 vjeç e parashikuar me Vendim të Këshillit të Ministrave dhe Udhëzuesit përkatës të Ministrisë së Shëndetësisë.

Takimi i pestë i Këshillit Kombëtar për aftësinë e kufizuar

Postuar më: 15 Maj 2017
U mbajt sot Takimi i pestë I Këshillit Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar. Ministrja Xhaçka: Në një hark kohor prej 2 vitesh e gjysëm, pesë takime të këtij Këshilli. Ministrja Xhaçka: Deri në fund të 2016, 101 të punësuar PAK nëpërmjet programeve të posaçme të punësimit për PAK në zyrat e punës. Ministrja Xhaçka: Në raport me një vit më parë, shifra e punëmarrësve të kategorisë PAK, rezulton 2 herë më i lartë. Ministrja Xhaçka: Gjatë vitit 2016 janë trajnuar falas 60 persona me aftësi të kufizuar në qendrat publike të formimit profesional në profesione të ndryshme. Ministrja Xhaçka: Nëpërmjet granteve të financuara në 10 bashki të vendit kanë përfituar 35 familje që kanë persona me aftësi të kufizuar.

RYCO - Mbahet në Tiranë takimi i katërt i bordit qeverisës

Postuar më: 15 Maj 2017
Mbahet në Tiranë, takimi I katërt I bordit qeverisës të RYCO. Ministrja Xhaçka: RYCO eshte nje premtim për të krijuar shumë mundësi të reja për të rinjtë në Ballkan. Ministrja e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë znj. Olta Xhaçka, në cilësinë e kryetares së bordit drejtues të RYCO u shpreh se: “Ju sot do punoni për ngritjen e një platforme për të rinjtë dhe për ata që punojnë me të rinjtë. Shpresoj që kjo platformë, të sjellë më shumë pjesëmarrje të të rinjve në vendimarrje, më shumë dëshirë për t’u përfshirë në aktivitete modeluese, pse jo dhe me shumë deputetë apo drejtues të strukturave qeverisëse.”
Ky është një reagim për disa lajme të pavërteta që qarkullojnë në media. Po bëjmë të ditur se vendimi i Ministres së Mirëqenies Sociale(...) 23-05-2017