Video

Festivali i Artit Pamor
24 Prill 2014

Me mbeshtetjen e Ministrise se Kultures, Shoqeria e Librit Shqip i ka dhene jete nje projekti krejt origjinal qe bashkon ne hapesiren e nje festivali, Librin e Artin, dhe transformon per disa dite e nete rresht Muzeun Historik Kombetar, ne nje hapesire kontakti te drejteperdrejte me kulturen per te gjitha shijet e moshat.