Zëvendësministri

Bardhylka KOSPIRI

Zv. Ministre e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Bardhylka KOSPIRI

Vjollca BRAHO

Zv. Ministre e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Vjollca BRAHO
Nisur nga disa lajme të publikuara sot në disa media, sqarojmë se informacioni i dhënë nuk është i vërtetë. 19-07-2017
Të rejat e fundit