Zëvendësministri

Bardhylka KOSPIRI

Zv. Ministre e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Bardhylka KOSPIRI

Vjollca BRAHO

Zv. Ministre e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Vjollca BRAHO
“Vlerësimi i dinamikës së skemës NE si pasoje e ndikimit të formulës së pikëzimit, me fokus targetimin tek familjet e varfra, të(...) 20-03-2017
Të rejat e fundit