Organigrama

Foto Galeri
Dokumentet e bashkangjitur
Nisur nga disa lajme të publikuara sot në disa media, sqarojmë se informacioni i dhënë nuk është i vërtetë. 19-07-2017