Bashkim SALA

Këshilltar i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Bashkim SALA

Kontakt: Kabineti@sociale.gov.al

Bashkim Sala aktualisht është Këshilltar i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, pozicion në të cilin u emërua në tetor të vitit 2013.

Sala është diplomuar për inxhinieri elektronike në Universitetin e Tiranës dhe ka kryer studimet post-universitare për transmetimet televizive nga 1971-1972 ne Itali dhe per telekomunikacionet ne vitin 1981 ne Zvicer.

Ai ka nje eksperience te gjate ne mbledhjen, analizimin dhe perpunimin e te dhenave, si dhe ne dhenien e rekomandimeve ne disa fusha. Gjithashtu, ne gjetjen e indikatoreve te nevojshem per t'u perdorur ne analiza dhe raporte te ndryshme, por edhe ne organizimin e punes per menaxhimin e projekteve, identifikimin e menyrave me te mira te punes kerkimore, ne shkrimin e raporteve dhe moderimin e shume aktiviteteve. Ai ka kontribuar edhe ne politikat e SME, dialogut social, punesimit, edukimit dhe arsimit profesional.

Ka qene nenkryetar I Keshillit Kombetar te Punes ne vitet  1994 - 2002, duke perfaqesues Organizatat e Punedhenesve.