Ardita GJONI

Këshilltare e Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë