Kabineti

Bashkim SALA

Këshilltar i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Bashkim SALA

Edvin LAME

Këshilltar i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Edvin LAME

Dritan DANGO

Këshilltar i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Dritan DANGO

Alma SULSTAROVA LACI

Këshilltare e Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Alma SULSTAROVA LACI
ANULLIM I NJË PROCEDURE PËR SHËRBIM KONSULENCE “Vlerësimi i përfituesve aktualë të NE dhe i nivelit të mirëqenies së tyre në zonat(...) 21-02-2017
Të rejat e fundit