Kabineti

Bashkim SALA

Këshilltar i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Bashkim SALA

Edvin LAME

Këshilltar i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Edvin LAME

Dritan DANGO

Këshilltar i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Dritan DANGO

Alma SULSTAROVA LACI

Këshilltare e Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Alma SULSTAROVA LACI
“Vlerësimi i dinamikës së skemës NE si pasoje e ndikimit të formulës së pikëzimit, me fokus targetimin tek familjet e varfra, të(...) 20-03-2017
Të rejat e fundit