Kabineti

Evis DIMASHI

Drejtor i Kabinetit të Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Erlis ÇELA

Këshilltar i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Endrit DAJÇI

Këshilltar i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Envina ZAVALANI

Këshilltare e Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Redi BERISHA

Këshilltar i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Ardita GJONI

Këshilltare e Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Nisur nga disa lajme të publikuara sot në disa media, sqarojmë se informacioni i dhënë nuk është i vërtetë. 19-07-2017
Të rejat e fundit