Kontakto

KONTAKT

Adresa: Rr. e Kavajës, 1001, Tiranë 
E-mail: info@sociale.gov.al

Tel: 04 450 4950

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme
Çertifikohen pjesëmarrësit e Kursit të III-të të Formimit të vazhduar mbi ‘Çështjet e mbrojtjes së fëmijëve” Ministria e(...) 28-04-2017