Kontakto

KONTAKT

Adresa: Rr. e Kavajës, 1001, Tiranë 
E-mail: info@sociale.gov.al

Tel: 04 450 4950

 

Për denoncimin e rasteve të përfshirjes

së punonjësve të administratës në fushatën zgjedhore, 

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

ka vënë në dispozicion për publikun,

numrin e telefonit:  +355697868366

 

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme
Nisur nga disa lajme të publikuara sot në disa media, sqarojmë se informacioni i dhënë nuk është i vërtetë. 19-07-2017