Dokumenta

Dokumenti Politik për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

Dokumenti Politik për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

Postuar më: 22 Qershor 2016
Dokumenti Politik për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë
“AFTËSI MË TË LARTA DHE PUNË MË TË MIRË PËR TË GJITHË FEMRAT DHE MESHKUJT”

“AFTËSI MË TË LARTA DHE PUNË MË TË MIRË PËR TË GJITHË FEMRAT DHE MESHKUJT”

Postuar më: 26 Shkurt 2014
Ky dokument ka për qëllim të integrojë politikat ekonomike, ato arsimore, formuese, si dhe sipërmarrëse, duke prodhuar një plan veprimi i cili synon ta nxjerrë shoqërinë shqiptare nga ngërçi i papunësisë. Nëpërmjet kësaj strategjie(...)