Dokumenta

NJOFTIM

NJOFTIM

Postuar më: 26 Tetor 2016
Në zbatim të ligjit Nr. 163/2014 “Për Urdhrin e Punonjësve Social në Republikën e Shqipërisë”, është ngritur Komisioni i Përkohshëm i Urdhrit të Punonjësve Social. Ky komision do të bëjë të mundur regjistrimin e anëtarëve të(...)
Mbrojtja shoqërore

Mbrojtja shoqërore

Postuar më: 23 Tetor 2015
LEGJISLACIONI PËR FUSHËN E MBROJTJES SHOQËRORE BARAZISË GJINORE LUFTËN KUNDËR DHUNËS ME BAZË GJINORE DHE DHUNËS NË FAMILJE, MBROTJES SË TË DREJTAVE TË FËMIJËVE , MBROJTJES SË TË DREJTAVE TË PERSONAVE ME AFTËSI Të KUFIZUAR
Për punësim dhe arsim profesional

Për punësim dhe arsim profesional

Postuar më: 22 Shtator 2014
LEGJISLACIONI PËR FUSHËN E PUNËSIMIT, ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL DHE MARRËDHËNIET E PUNËS DHE INSPEKTIMIT NË PUNË.