Dokumenta

Raport progresi 2016 SKPA

Raport progresi 2016 SKPA

Postuar më: 12 Shtator 2017
Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020
Monitorimi i integrimit të Romeve dhe Egjiptianeve 2016-2017.

Monitorimi i integrimit të Romeve dhe Egjiptianeve 2016-2017.

Postuar më: 17 Korrik 2017
Publikimi i raportit të monitorimit të integrimit të Romeve dhe Egjiptianeve 2016 - 2017. Monitoring Reports.
RAPORTI I MONITORIMIT Për  periudhën Janar - Shtator 2015

RAPORTI I MONITORIMIT Për periudhën Janar - Shtator 2015

Postuar më: 04 Nëntor 2015
RAPORTI I MONITORIMIT për periudhën Janar - Shtator 2015
RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - QERSHOR 2015

RAPORTI I MONITORIMIT JANAR - QERSHOR 2015

Postuar më: 29 Korrik 2015
RAPORTI I MONITORIMIT Për periudhën Janar - Qershor 2015
Studimi Bazë i Ofruesve Publik të AFP-së në Shqipëri

Studimi Bazë i Ofruesve Publik të AFP-së në Shqipëri

Postuar më: 04 Korrik 2014
Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, me mbështetjen e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH dhe European Training Foundation, ka qënë forca shtytëse në këtë studim. Megjithatë, studimi nuk do të ishte i(...)
 RAPORTI I MONITORIMIT        Për  periudhen Janar-Mars  2014

RAPORTI I MONITORIMIT Për periudhen Janar-Mars 2014

Postuar më: 28 Prill 2014
Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, në aktivitetin e saj për periudhen Janar-Mars 2014 është mbështetur në Misionin e saj, si dhe në : • Sistemin e Planifikimit të Integruar; • Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit Social(...)
Raporti i monitorimit për  vitin  2013

Raporti i monitorimit për vitin 2013

Postuar më: 12 Shkurt 2014
Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, në aktivitetin e saj për vitin 2013 është mbështetur në Misionin e saj, si dhe në : Sistemin e Planifikimit të Integruar; Strategjinë Kombëtare të Zhvillimit Social Ekonomik; Kuadrin(...)