Kalendari i Aktiviteteve

                                                                                                                        Kalendari i aktiviteteve

 

 

 

 

 

Aktiviteti

Vendi

Mars

Prill

Maj

Qershor

Prezantimit të Planit Kombëtar të Mobilizimit #unëmbrojfëmijët, me të ftuar nga institucionet, organizata partnere dhe fëmijë.

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

1 Mars

Or 10:00

 

 

 

Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve: konsultim me grupet e interest mbi ndryshimet ligjore të të Ligjit “Për mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve”.

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

 

 

 

 

 

Bizneset mbrojnë fëmijët.

Takim me bizneset që i bashkohen Planit Kombëtar të Mobilizimit.

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

 

 

 

Mbrojtja e fëmijëve dhe roli i profesionistëve të ardhshëm. Diskutim me studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale mbi ndryshimet ligjore të Ligjit “Për mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve”.

Fakulteti i Shkencave Sociale

Tiranë

 

 

 

 

Mbrojtja e fëmijëve dhe roli i profesionistëve. Takime me profesionistët për të prezantuar dhe konsultuar mekanizmin e mbrojtjes së fëmijëve. 

Tiranë, Lezhë, Dibër, Kurbin, Shkodër, Elbasan

 

 

 

 

Këshilli Kombëtar për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve.

Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë

 

 

 

 

Mbrojtja e fëmijëve dhe roli i pushtetit vendor. Takime me pushtetin vendor për të prezantuar dhe konsultuar mekanizmin e mbrojtjes së fëmijëve. 

Lezhë, Dibër, Kurbin, Shkodër, Elbasan

 

 

 

 

Mbrojtja e fëmijëve në sytë e fëmijëve.

Konsultim me fëmijët: si përballen fëmijët me format e ndrsyhme të dhunës, dhe si e duan ata mekanizmin e mbrojtjes.    

 

Shkodër, Elbasan

 

 

 

 

"Përfshirja e të rinjve në parandalimin e dhunës seksuale". Aktivitete informuese me nxënës dhe mësues. Shpërndarja e raportit kombëtar mbi Abuzimit Seksual të Fëmijëve në Rrethin e Besimit.

 

Tiranë, Berat, Lezhë, Korçë, Fier, Durrës, Elbasan etj.

 

 

 

 

 

Prezantimi i Udhëzuesi pёr punёn me fёmijёt nё situatё rruge dhe ngritja e kapaciteteve të profesionistëve në 3 bashki, në zbatim të Planit Kombëtar për Fëmijët në situatë rruge.

 

Vlorë, Korçë, Shkodër

 

 

 

 

Siguria Online e Fëmijëve. Aktivitete ndërgjegjësuese në institucionet arsimore me fëmijët, prindërit dhe mësuesit Prezantimi i Udhëzuesve për Sigurinë e Fëmijëve Online.

 

Tiranë, Durrës, Shkodër, Lezhë, Korcë, Vlorë, Fier, Berat, Gjirokastër, Elbasan, Dibër, Kukës.

 

 

 

 

“Voto për Arsimin” . Takim me nxënës të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme për të diskutuar mbi arsimin, problemet dhe marëdhëniet mësues-nxënës.

 

Tiranë

 

 

 

 

Bullizmi në shkolla. Aktivitet me fëmijë dhe mësues mbi bullizmin nё shkolla dhe politikat e mbrojtjes së fëmijëve.

Tiranë, Peshkopi, Burrel, Kucovë, Berat, Shkodër, Elbasan, Durrës, Lezhë etj

 

 

 

 

Edukatorë bashkëmoshatarë: Aktivitete ndërgjegjësuese, psiko-sociale dhe grupe mbështetëse të prindërve.

 

Korcë, Fier

Mars, prill, maj

 

 

 

Dita ndërkombëtare e autizmit. Takim ndёrgjegjёsues me fёmijёt me aftёsi tё kufizuar/fëmijët autike, si shtresa më vulnerabël dhe prindërit e tyre.

 

Tiranë, Qendra e zhvillimit.

 

2 Prill

 

 

 

 

Cikël emisionesh “Fëmija im”.

Emision javor, ku do të diskutohet me profesionistët mbi format e prindërimit pozitiv.

TVSH

Prill – Maj

 

 

 

 

Dita Ndërkombëtare për Fëmijët në Situatë Rruge.

Tiranë

12 prill

 

 

 

“Kush më mbron mua?”

Konkurs: Filma të shkurtër të bëra nga vetë fëmijët, që tregojnë se ku duhet të drejtohen në rastet kur ata dhunohen.

 

Akademia e Arteve

 

30 Prill

 

 

 

 

Konsultime mbi Agjendën Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve. Këshilli Kombëtar për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve.

 

MMSR

 

 

 

 

 

Autobuzi informues “Unë mbroj fëmijët”.

Autobuzi itinerant do të udhëtojë në disa qytete dhe çdo fundjavë do të ndalë në një prej tyre, duke u bërë kështu pikë informative dhe argëtimi për fëmijët në atë qytet.

 

Durres, Vlorë, Korçë, Elbasan, Shkodër, Tiranë.

 

 

 

 

 “Dhuna mund të ndalet, nëse ti...”

Orë të lira dhe diskutime me fëmijët mbi mbrojtjen e tyre në të gjitha shkollat.

 

Tiranë, Shkodër, Kukës, Vlorë, Korçë, Elbasan

 

 

 

 

Panairi #unëmbrojfëmijët

Stenda me animacione, punime të vetë fëmijëve, ushqime etj. Pika informacioni për prindërit, fëmijët dhe publikun e gjerë.

 

Tiranë

 

 

 

 

 

Dita ndërkombëtare e fëmijëve të humbur.

 

 

 

 

 

 

Të drejtat e fëmijëve: Orë të hapura me fëmijë, prindër dhe mësues mbi të drejtat e fëmijëve

 

Tiranë, Fushë-Krujë, Dibër, Korçë

 

 

 

 

Miratimi dhe prezantimi i Agjendës Kombëtare për të Drejtat e Fëmijeve.

 

Tiranë

 

 

 

 

Miratimi i projektligjit “Për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve.”

Tiranë

 

 

 

 

Dita ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve - 1 Qershor

Event festiv me pjesëmarrjen e fëmijëve, organizatave partënere, dhe publikut të gjerë.

 

Tiranë

 

 

 

 

 

 

Kodi i Ngjyrave

Evente Konsultimi

Evente informimi/ndërgjegjësimi

Evente mobilizimi