16 Ditët e Aktivizimit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore

Data

Ora

Vendi

AKTIVITETET 

Organizata

 24 nëntor 

 11.00

TIRANË

Hapja e Fushatës me studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale

MMSR, FSHS

24 nëntor

18.00

TIRANË (WHISKY BAR)

“5♂ /5♀ N’Bllok

”FESTA PORTOKALLI"

QZHK Sot për të Ardhmen

24 nëntor

Gjatë gjith ditës

PESHKOPI/DIBËR

Ekspozitë e punimeve të fëmijëve në mjediset e shkollave “Irfan Hajrullai”,  “Demir Gashi” dhe “Selim Alliu”.

Partnerë për Fëmijët

25 nëntor

8.00 - 9.00

TVSH

Transmetimi i spotit të "Qendrës Rinore Vlorë"

NCCS

25 nëntor

09.30 – 11.30

TIRANË

Shfaqja e filmit dokumentar “Djemtë dhe burrat kundër DHF” 

QAGJZH, QKGV

25 nëntor

10.00

TIRANË

Marshimi me biçikleta i 50-60 të rinjve përgjatë bulevardit.

Together for Life

25 nëntor

10.00

TIRANË

Tryeza pune me të rinjtë.

Shoqata e të Verbërve 

25 nëntor

11.30

TIRANË

Hapja e programit radiofonik për të drejtat e grave dhe dhunën me bazë gjinore.

Instituti Shqiptar për Çështjet Publike

25 nëntor

11.30

TIRANË

Ecje nga Kinema Millenium 2 drejt Bulevardit deri tek Sheshi “Nënë Tereza”

QAGJZH, QKGV, Në Dobi të Gruas, YWCA, etj

25 nëntor

11.30 – 13.00

TIRANË

Promovimi i iniciativës dhe marshim me studentët përgjatë bulevardit

Instituti Shqiptar për Çështjet Publike

25 nëntor 

13.00

POGRADEC

Hapja e fushatës në Pogradec.

Unë, Gruaja

25 nëntor

19.00 (emisioni i lajmeve TV SOT 7)

POGRADEC

Lancimi i konkursit për punët më të mira krijuese me pjesëmarrjen e studentëve të shkollave të mesme.

Unë, Gruaja

25 nëntor

Gjatë ditës

PESHKOPI/DIBËR

Shpërndarja e mesazheve mbi shkaqet/rrënjët e dhunës në familje dhe shoqëri.

Partnerë për Fëmijët

25 nëntor

12.00 – 13.00

PESHKOPI/DIBËR

Seminar ndërgjegjësues mbi çështjet e barazisë gjinore.

Partnerë për Fëmijët

25 nëntor

05:30-23.00

TIRANË

Linjat: Kombinat Kinostudio,Tiranë e Re, Unazë Kamëz

Transmetimi i Spoteve (Qendra Rinore, Partnerë për Fëmijët)  në autobuzat e linjave interurbane 

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare

25 nëntor

08.30 – 09.30

ELBASAN

Shpërndarje të fiongove, kartolinave dhe fletë volanteve.

Bashkia Elbasan

Forumi Gruas Elbasan

TjetërVizion 

Në Dobi të Gruas

25 nëntor

12.00 – 14.00

ELBASAN

Vendosja e një tende tek sheshi kryesor, ku do të bëhet shpërndarja e fiongove, kartolinave dhe fletë volanteve nga burra dhe djem

Bashkia Elbasan

Forumi Gruas Elbasan

TjetërVizion

Në Dobi të Gruas

Drejtoria e Shendetit Publik

25 nëntor

TBC

ELBASAN

Emisione në TV

Bashkia Elbasan

Forumi Gruas Elbasan

Policia,

DRSHSSH

25 nëntor

TBC

PATOS

Nënshkrim i Marrëveshjes së Bashkëpunimit për referimin e rasteve të dhunës në familje.

Bashkia Patos

25 nëntor

TBC

BAJRAM CURRI

Vendosja e Banderolës në qendër të qytetit.

Bashkia B.Curri

Mary Ward Loreto Fondation

25 nëntor

10.00

FIER

Marshim në bulevardin kryesor të qytetit të Fierit.

Bashkia  Fier, Drejtoria e Policisë  Fier.

25 nëntor

TBC

FIER

Vënia në skenë e një pjese  të shkurtër teatrale. 

Bashkia Fier, Qendra Rinore “Epoka e Re”

25 nëntor

10.00 – 12.00

SHKODËR

Hapja e fushatës së 16 ditëve të Aktivizmit. 

Bashkia Shkodër

25 nëntor

13.00

BERAT

Aktiviteti i hapjes së fushatës. 

DAR Berat

25 nëntor

13.30

KUÇOVË (Qendra Rinore)

Takim me qeverinë e nxënësve, mësues kordinatorë dhe mësues.

ZA Kucovë, Bashkia

25 nëntor

13.00

TIRANË

Takim me nxënësit e shkollave 9-vjeçare.

DAR Tiranë

 

25 nëntor

12.00

KURBIN

Tryezë e rrumbullakët për hapjen e fushatës.

ZA Kurbin, Drejtues të instit. Arsimore

25 nëntor

09.00 – 12.00

MALËSI E MADHE

Takim me nxënësit e shkollave nëntëvjecare.

Shoqata “Gruaja tek gruaja”

ZA Malësi e Madhe

25 nëntor

10.00 – 12.00

GJIROKASTËR

Aktiviteti i celjes së fushatës.

DAR Gjirokastër, QKF, Shkollat

25 nëntor

TBC

PUKË

5♂ /5♀” aktivitete të ndryshme ndërgjegjësuese.

QZHK Sot për të Ardhmen

25 nëntor

TBC

KASHAR

Informim ligjor dhe këshillime ligjore.

QNLQ

25 nëntor

13.00

ERSEKË (KOLONJË)

Performancë teatrale nga studentë.

Shoqata e Artistëve të Rinj në Skenë

25 nëntor

TBC

DURRËS

Aktivitet ndërgjegjësues me Bashkinë Durrës dhe gratë parlamentare.

QZHK “Sot për të Ardhmen”

26 nëntor 2014

10.00 – 12.00

ERSEKË (KOLONJË)

Sesione ndërgjegjësimi me studentët e gjimnazeve.

Shoqata e Artistëve të Rinj në Skenë

26 nëntor

Gjatë ditës

TIRANË

Organizim i trajnimeve me mësues dhe me komunitetin e prinderve

DAR Tiranë 

26 nëntor

12.00

KURBIN (Në një nga shkollat e qytetit)

Takim me përfaqësues të Bordit e të Këshillave të prinderve  Kurbin

ZA Kurbin Shërbimi psiko-social Kurbin

26 nëntor

13.30

KUÇOVË

Realizimi i posterave, afisheve me mesazhe kunder dhunës. 

ZA Kucovë, Bashkia, Qendra rinore

26 nëntor

13.30

BERAT

Takim mësues-prindër-nxënës me temë: “Të rinjtë pjesë e zgjidhjes”

Gjimnazi “M.Janina”

26 nëntor

10.30

ELBASAN

Takim informues.

Bashkia Elbasan

Forumi Gruas

Tjetër Vizion

Në Dobi të Gruas

Drejtoria Rajonale Policisë

26 nëntor

TBC

BAJRAM CURRI

Fushatë sensibilizuese në bashkëpunim me Ojf dhe komunitetin.

Bashkia , ”QDNJD”

Mary Ward Loreto

26 nëntor

TBC

FIER

Takim  në shkollat 9-vjecare dhe të mesme të qytetit.

Bashkia Fier, DAR Fier, DSHP Fier.

26 nëntor

10.00 – 12.00

SHKODËR

Shpërndarja e fletëpalosjeve dhe broshurave informuese.

Qendra “Gruaja tek Gruaja”

26 nëntor

12.00 – 13.00

SHKODËR (sheshi “Luigj Gurakuqi”)

Veprime/demostrime ndërgjegjësuese.

Qendra “Gruaja tek Gruaja

26 nëntor

TBC

SHKODËR

Fushatë ndërgjegjesuese me të rinjtë

QSHPZH

26 nëntor

TBC

DURRËS

Takim në Këshillim Bashkiak Durrës.

Bashkia Durrës, QZHK Sot për të Ardhmen, UNDP

26 nëntor

TBC

TIRANË

Informim ligjor dhe këshillime ligjore. 

QNLQ

27 – 30 nëntor

12.00

TIRANË (Liceu Artistik)

Ekspozitë me piktura nga nxënësit e qytetit.

DAR Tiranë

27 nëntor

13.30

TIRANË (Gjimnazi   “Sami Frashëri”)

Diskutim i librit “Mos e vrit bilbilin”

ZBGJ, Bashkia Tiranë

27 nëntor

Gjatë ditës

LAÇ

Ekspozitë me piktura.

ZA Kurbin

27 nëntor

TBC

HIMARË

Marshim Paqësor.

Bashkia Himarë

27 nëntor

TBC

BAJRAM CURRI

Takim me aktorët përgjegjës.

Bashkia

27 nëntor

10.00 – 12.00

SHKODËR

Shpërndarja e fletëpalosjeve dhe broshurave informuese.

Bashkia Shkodër

27 nëntor

12.00 – 13.00

MALËSI E MADHE (KOPLIK)

Shpërndarja e fletëpalosjeve dhe broshurave informuese

Qendra ”Gruaja tek Gruaja”

27 nëntor

TBC

DURRËS

Ndergjegjësim i të rinjve.

QZHK Sot për të Ardhmen

27 nëntor

TBC

PUKË

5♂ /5♀” aktivitete të ndryshme ndërgjegjësuese.

QZHK Sot për të Ardhmen

27 nëntor

TBC

TIRANË

Fokus grup vajza dhe gra lesbike, biseksuale dhe transgjinore.

PINK

27 nëntor

20.30

TIRANË
Dion Club (TBC)

5♂ /5♀  N’Bllok”  FESTA PORTOKALLI: shpërndarja e mesazheve të ndryshme.

QZHK Sot për të Ardhmen

27 28 29 nëntor

9.00 – 16.00

POGRADEC

Nënshkrimi publik.

Unë Gruaja

28 nëntor

12.00 – 13.00

PESHKOPI/DIBËR

Seminar ndërgjegjësues.

Partnerë për Fëmijët

28 nëntor

22.00

TIRANË

Fushata“5♂ /5♀  N’Bllok” : shpërndarja e mesazheve të ndryshme etj. 

QZHK Sot për të Ardhmen

28 nëntor

TBC

TIRANË

Bisedë me nxënësit për barazinë gjinore dhe luftën e dhunës në familje.

DAR  Tiranë

28 nëntor

10.00

BERAT

Ndeshje volejbolli midis shkollave të mesme të qytetit (vajza dhe djem)

Gjimn.”K.Capo” dhe

“B.D.Karbunara"

28 nëntor

TBC

BAJRAM CURRI

Trajnim me djem dhe burra.

Bashkia B.Curri & QDNJD

29 nëntor

22.00

TIRANË
WINK (afër farmacisë no.10)

Fushata“5♂ /5♀  N’Bllok” : shpërndarja e mesazheve të ndryshme etj. 

QZHK Sot për të Ardhmen

29 nëntor

10.00

PEZË E MADHE (Shtëpia e Kulturës)

Bisedë me nxënësit për barazinë gjinore dhe luftën e dhunës në familje.

DAR Qark Tiranë

29 nëntor

09.00 – 10.00

MALËSI E MADHE

Takim me psikologë të shkollave për trajtimin e rasteve të viktimave të dhunës.

Zyra arsimore Malësi e Madhe

29 nëntor

TBC

KOPLIK

Konferencë  lokale për pëfshirjen e djemve dhe burrave kundër dhunës.

Shoqata “Gruja tek Gruja”, Shoqata “Medpack

29 nëntor

TBC

BAJRAM CURRI

Firmosja në banderolë nga djem dhe burra.

Bashkia

30 nëntor

TBC

TIRANË (Shkolla 9-vjeçare “Edith Durham”)

Dramatizim “Dhuna në familje si rezultat i diskriminimit gjinor”

DAR  Tiranë 

30 nëntor

TBC

TIRANË (Qendra Kulturore e Fëmijëve)

Bisedë me  prindërit  e  fëmijëve  të  kopshteve të qytetit të Tiranës.

DAR  Tiranë 

30 nëntor

11.00

VORË (Shkolla “Isa Boletini”  Vorë)

Dramatizim “Dhuna në familje si rezultat i diskriminimit gjinor'

DAR  Tiranë 

30 nëntor

13.00

VORË (Shk. 9-vjeç. “Z.Toska”)

Veprimtari e lirë me nxënësit me temë: “Të kërkosh ndjesë tregon qytetari”.

DAR  Tiranë 

30 nëntor

TBC

BAJRAM CURRI (Q.Shëndetësore Bujan)

Trajnim me gra dhe vajza me temë: Fuqizimi ekonomik i gruas.

Bashkia B.Curri & QDNJD

01 dhjetor

TBC

TIRANË

Zbukurimi dhe vendosja e Pemës së Krishtlindjeve me simbolet kundër DHBGJ/DHF.

MMSR dhe Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare

01 dhjetor

 

8.00 - 9.00

TVSH

Transmetimi i spotit të "Qendrës Rinore Vlorë "

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare

01 dhjetor

TBC

TIRANË (Shkollat  9-vjeçare dhe gjimnazet)

Diskutim: “ Larg veseve larg Dhunës”

DAR Tiranë

01 dhjetor

TBC

TIRANË (Shkolla “ Petro Nini Luarasi”)

Trajnim me nxënës. Dhuna me bazë gjinore.

DAR Tiranë

01 dhjetor

TBC

TIRANË (Shkollat  9-vjeçare dhe gjimnazet)

Postera me temë kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje.

DAR Tiranë

01 dhjetor

13.00

KURBIN (Shkollat e rrethit)

Diskutim: “ Larg veseve larg Dhunes”

Drejtorët e shkollave

01 dhjetor

TBC

DURRËS (Në shkollën “Leonik Tomeo”)

Trajnim me nxënës. Dhuna me baze gjinore.

DAR Durrës, Shërbimi psikologjik.

01 dhjetor

TBC

 TIRANË

Lojëra sportive

DAR Tiranë

01 dhjetor

TBC

KOPLIK dhe TIRANË

Monitorimi i shtypit te shkruar,  evidentimi i shkrimeve me sterotipa gjinore dhe që nxisin dhunën gjinore dhe në familje, si dhe denoncimi i rasteve të tilla.

Psikologë  të shkollave të ZA Malësi e Madhe

Psikologë  të shkollave të DAR Tiranë, Analistë

01 dhjetor

TBC

BAJRAM CURRI

Fushtë ndërgjegjësuese në bashkëpunim me ISKSH me nxënës të shkollave (Dita ndërkombëtare kundër HIV/AIDS).

DAR,Bashkia B.Curri, ISKSH.

01 dhjetor

TBC

PUKË

Takim Role-play mbi mënyrën e funksionimit të rrjetit të koordinuar kundër dhunës me bazë gjinore, si dhe role play pantomime/breaking the stereotypes

QZHK “Sot për të Ardhmen”

Drejtoria Arsimore Rajonale Pukë

01- 05 dhjetor

Gjatë gjithë ditës

PESHKOPI/DIBËR

Ekspozita me punimet më të mira të fëmijëve të shkollave “Irfan Hajrullai”,  “Demir Gashi” dhe “Selim Alliu” (në mjediset e Autoriteteve Vendore, si Bashki, Qark, DAR etj)

Partnerë për Fëmijët

02 dhjetor

09.00 – 10.00

MALËSI E MADHË dhe TIRANË

Konkurs pikturash “Të jesh  burrë i plotfuqishëm“.

ZA Malësi e madhe

DAR Tiranë

02 dhjetor

13.00

KUÇOVË (Shkolla Myrteza Kepi)

Diskutim i librit : “Përrallë nga e kaluara” e A.Z.Çajupit

ZA Kucovë, shkollat, Qendra rinore

02 dhjetor

TBC

TIRANË dhe LEZHË

Zhvillohen konkurse me krijimtari të nxënësve.

Drejtoritë e shkollave,  Qeveritë e Nxënësve dhe mësuesit,SHPS

02 dhjetor

13.00

KURBIN

Diskutim libri me poetin e zones Kurbin, Qezar Rica.

ZA Kurbin

02 dhjetor

12.30

GJIROKASTËR 

Diskutim me temë “Të jap një dorë, më jep një shpullë”

DAR Gjirokastër, shkollat

02 dhjetor

TBC

TIRANË (Gjimnazi “Sander Prosi”)

Takim ndërgjegjësues për DHF me nxënës dhe mësues

ZBGJ, Bashkia TR

02 dhjetor

TBC

BAJRAM CURRI (Sheshi “Azem Hajdari”)

Grate vullnetare marshojnë në mënyrë paqësore për të lobuar për  të drejtat e tyre

 

02 – 06 dhjetor

TBC

ELBASAN

Takime sensibilizuese me nxënes dhe studentë

Forumi Gruas Elbasan

Tjeter Vizion

02 – 06 dhjetor

TBC

BAJRAM CURRI

Ekspozitë me piktura,” Një jetë pa dhunë e drejta e cdo gruaje”.

Shkolla”Ali Podrimja”-Bajram Curri

02 dhjetor

18.00

TIRANË

E 7E Kafe

“5♂ /5♀  N’Bllok”: shpërndarja e mesazheve të ndryshme etj. 

QZHK Sot për të Ardhmen

03 dhjetor

20.30

TIRANË

“5♂ /5♀  N’Bllok”: shpërndarja e mesazheve të ndryshme etj.  

QZHK Sot për të Ardhmen

03 dhjetor

13.00

KURBIN dhe TIRANË

Lojë me role “ Djemte  te tregojne se jane kunder dhunes” 

ZA Kurbin, DAR Tiranë

03 dhjetor

11.00 – 12.00

MALËSI E MADHE (Komunat Shkrel,  Qender,  Kastrat)

Marshim paqësor nga nxënësit e gjimnazeve te Malësisë së Madhe 

ZA Malesi e Madhe

Bashkia Koplik

03 dhjetor

TBC

TIRANË (Bulevardi Dëshmorët e Kombit)

Marshim paqësor nga nxënësit e gjimnazeve te Qytetit të Tiranës.

DAR Tiranë

03 dhjetor

TBC

GJIROKASTËR (Gjimnazi "Siri Shapllo")

Workshop me tematike "Si ndikon dhuna te adoleshentet"

DAR Gjirokastër

03 dhjetor

13.00

BERAT

Konkurs me ese “Të gjithë kundër dhunës”

ShMB Starovë , Berat

03 dhjetor

TBC

ELBASAN

(Fakulteti i Shkencave Humane)

Forum ”Adresimi i rasteve të dhunës në familje”. 

-Bashkia Elbasan

Fakulteti i Shkencave Humane

Drejtoria Rajonale Policisë

Forumi Gruas TjetërVizion

Në Dobi të Gruas

03 dhjetor

TBC

SHKODËR (Holli i Bashkisë)

Sensibilizimi me anë të artit.

Bashkia Shkodër

03 dhjetor

TBC

BAJRAM CURRI

Trajnim me temë: Roli i gjyqtarëve në zbatimin e ligjit nr. 9669 “Për masa ndaj dhunës në marrdhëniet familjare”.

Bashkia B.Curri & QDNJD

03 dhjetor

TBC

POGRADEC

Fushatë Ndërgjegjesuese me të rinjtë

QSHPZH