Prioritetet

Harta e sherbimeve Sociale

Harta e sherbimeve Sociale

Ketu mund te shikoni ne menyre interaktive harten e sherbimeve sociale ne Republiken e Shqiperise.

#ShqipëriaDhuron

#ShqipëriaDhuron

Nisma “Shqipëria Dhuron”, është fokusuar në tre drejtime kryesore. Së pari në  familjet që kanë nevoja ekstreme jetese, së dyti në institucionet e përkujdesit shoqëror, ku trajtohen fëmijë jëtimë,  fëmijë dhe persona me aftësi të kufizuara, të moshuar të vetmuar dhe pa përkrahje, gra dhe fëmijë viktima të dhunës në famile, koomunitet rom, si dhe së treti në organizata jofitimprurëse të shoqërisë civile, që ofrojnë shërbime përkujdesi për të gjitha kategoritë në nevojë.

Programi Kombetar i Praktikave te Punes

Programi Kombetar i Praktikave te Punes

Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive profesionale, akademike, personale dhe njohja me administratën publike. Programi është një mundësi për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç,  nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.

 

16 DITË AKTIVIZËM NË LUFTËN KUNDËR DHUNËS NDAJ GRAVE!

16 DITË AKTIVIZËM NË LUFTËN KUNDËR DHUNËS NDAJ GRAVE!

Vrasja brutale e tre motrave Mirabelle, të cilat ishin aktiviste politike të Republikës Domenikane më 25 nëntor 1960, shërbeu si shkak që lëvizja e gruas në botë, që nga viti 1981 ta përkujtonte këtë ditë si ditën e luftës kundër dhunës ndaj grave.

`NJË MENDËSI TJETËR`

`NJË MENDËSI TJETËR`

Një hap i parë për politikë-bërësit, mass-median dhe shoqërinë civile që të njohë rëndësinë e kulturës dhe kreativitetit si një parametër të domosdoëshëm për zhvillimin dhe mirëqenien e shoqërisë.